Persondatapolitik

 

1. Indledning
Denne privatlivspolitik har til formål at sikre, at de personoplysninger, som Gustafsen VVS behandler og indhenter fra dig, behandles korrekt og i overensstemmelse med dine rettigheder.

Denne persondatapolitik finder anvendelse på den nedenstående behandling af dine personoplysninger.

 

2. Den dataansvarlige
Gustafsen VVS er dataansvarlig i forbindelse med indsamling og behandling af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er:

 

Gustafsen VVS
CVR-nr.: 30 53 73 00
Vejlbygade 10
8240 Risskov
Tlf.: 70 20 53 22
E-mail: info@gvvs.dk.

 

3. Formålet med behandlingen
Vi behandler som led i administrationen af aftalen og kundeforholdet mellem dig og Gustafsen VVS en række personoplysninger om dig. Foruden en behandling med det generelle formål at administrere kundeforholdet mellem dig og Gustafsen VVS, behandler vi dine personoplysninger med følgende specifikke formål:

 

Formål
• Besvarelse af dine henvendelser
• Kommunikation vedrørende din ordre, bestilling, service etc.
• Fremsendelse af faktura og registrering af betaling(er)

 

Retsgrundlag for behandling
Behandling sker med henblik på opfyldelse af de kontraktforhold, som er indgået mellem dig og Gustafsen VVS, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

 

Formål
• Overholdelse af den 2 årige reklamationsperiode i henhold til købeloven samt opfyldelse af forpligtelser i henhold til bogføringsloven.

 

Retsgrundlag for behandling
Behandlingen sker med henblik på opfyldelse af Gustafsen VVS’ retlige forpligtelser, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

 

4. Kategorier af personoplysninger
Personoplysninger omfatter alene almindelige personoplysninger. Dette omfatter – men er ikke begrænset til – navn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer, faktureringsoplysninger mv.

 

5. Indsamling af oplysninger
Vi indsamler primært oplysninger fra dig og gennem den løbende administration af kundeforholdet, herunder gennem telefoniske drøftelser, e-mail korrespondance samt ved fysiske møder eller ved udøvelsen af en service på din adresse.

 

6. Videregivelse af dine personoplysninger
Dine personlige oplysninger benyttes udelukkende af Gustafsen VVS. Vi formidler og sælger aldrig dine oplysninger til tredjepart med henblik på markedsføring uden for Gustafsen VVS.

Dine personlige oplysninger overlades til Gustafsen VVS’ samarbejdspartnere, som leverer ydelser på Gustafsen VVS’ vegne og i overensstemmelse med Gustafsen VVS ’ instruks og kun til at levere den bestilte serviceydelse. Disse samarbejdspartnere kan f.eks. være andre typer håndværksvirksomheder, som skal udføre andet håndværksmæssigt arbejde i forbindelse med det bestilte arbejde, grossister i forbindelse med levering af varer, leverandører af databehandlings-services og informationer omkring betaling.

 

7. Opbevaringsperiode for dine personoplysninger
Gustafsen VVS vil kun behandle og opbevare dine personoplysninger i det tidsrum, det er nødvendigt af hensyn til ovenstående formål, og således at vi kan varetage dine interesser bedst muligt.

Gustafsen VVS vil i forbindelse med bestemmelse af opbevaringsperioden bl.a. lægge vægt på, om en opbevaringsperiode følger af lovgivningen, herunder bogføringsloven.

Derudover vil der blive lagt vægt på, om dine personoplysninger og øvrige oplysninger kan tjene som dokumentation for det udførte arbejde og om det er nødvendigt for at vi kan varetage vores interesser i forbindelse med en eventuel reklamation.

 

8. Behandlingssikkerhed
Gustafsen VVS har implementeret og gennemført nødvendige og passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse.

Vi bestræber os gennem vores interne procedurer på bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

 

9. Dine rettigheder
Du har ret til efter anmodning at få oplyst, hvilke oplysninger Gustafsen VVS behandler om dig.

Hvis de oplysninger, som Gustafsen VVS behandler om dig er urigtige, ufuldstændige eller vildledende, har du ret til at få berigtiget, fuldstændiggjort eller blokeret oplysningerne.

Du kan også under visse betingelser have ret til at få slettet dine personoplysninger.

Du kan også i visse tilfælde gøre indsigelse mod Gustafsen VVS’ behandling af dine personoplysninger eller tilfælde bede Gustafsen VVS begrænse behandlingen af dine oplysninger.

Du kan i visse tilfælde have ret til dataportabilitet, herunder at få overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

 

Ønsker du at høre mere om – eller udøve dine rettigheder, kan du kontakte:

Gustafsen VVS
CVR-nr.: 30 53 73 00
Vejlbygade 10
8240 Risskov
Tlf.: 70 20 53 22
E-mail: info@gvvs.dk.

 

10. Klage
Du kan til enhver tid kontakte Gustafsen VVS, hvis du mener, at Gustafsen VVS behandler dine personoplysninger i strid med gældende lovgivning.

 

Du har også ret til at klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

 

11. Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande
Dine personoplysninger behandles inden for EU.

 

12. Ændringer
Gustafsen VVS forbeholder sig retten til at ændre denne privatlivspolitik.
Gustafsen VVS til enhver tid gældende privatlivspolitik vil til enhver tid kunne tilgås fra vores hjemmeside www.gvvs.dk

 

13. Cookies
Gustafsen VVS anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du kan finde her: https://gustafsenvvs.dk/privatlivs-og-cookiepolitik/